Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU:

1. Zgodnie z Regulaminem Sklepu i art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedającego.

3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

4. Sprzedający zwróci kwotę za towar w ciągu 14dni od otrzymania przesyłki zwrotnej plus koszt płatności za dostawę w wysokości opłaty najniższej dostępnej formy dostawy.

W przypadku zwrotu wybranych przedmiotów z całości zamówionego towaru Kupującemu nie przysługuje zwrot najniższego kosztu dostawy obowiązującego w sklepie.

5. Kupujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia odsyłanego towaru tak by dotarł on do Sprzedającego w stanie nienaruszonym. Do przesyłki należy dołączyć papierową wersję Odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia cech użyteczności i funkcjonowania Towaru oraz niewłaściwego zabezpieczenia do transportu zwrotnego.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy Towar jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu względu na ochronę i higienę zdrowia nie spełnia już swojej funkcji.
8. O fakcie odstąpienia od umowy należy poinformować sprzedającego na e-mail: sklep@lajk.pl.

9. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:
Aligro Marcin Podkówka
Chłopiny 36
66-433 Lubiszyn

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Dane sprzedawcy:
Aligro Marcin Podkówka
Chłopiny 36
66-433 Lubiszyn
NIP: 8842602471Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ……….....................................................................................……………………………………………………....

..................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru przesyłki: ……………………………………………….… .

Dane konta bankowego do zwrotu pieniędzy:

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Numer konta bankowego……………………………………………………............................

 

Podpis zwracającego towar

 

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach portalu www.lajk.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.