Regulamin

 1. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

  1. Niniejszy regulamin określa i reguluje ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.lajk.pl.

  2. Sklep internetowy działający pod powyższym adresem internetowym prowadzony jest przez firmę : Aligro Marcin Podkówka mieszczącą się pod adresem: Chłopiny 36

  66-433 Lubiszyn
  3. Dane konta bankowego firmy:

  T-MOBILE Alior Bank S.A. 44249010440000420073948255
  Aligro Marcin Podkówka
  Chłopiny 36
  66-433 Lubiszyn

  3. Klienci mogą kontaktować się ze sklepem dzwoniąc pod numer Tel:+48 731153335, bądź pisząc na e-mail: sklep@lajk.pl

 

4.Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Definicje:

- Sprzedający - firma Aligro Marcin Podkówka z siedzibą w Chłopiny 36 66-433 Lubiszyn będąca właścicielem sklepu internetowego www.lajk.pl

- Konsument, Klient – podmiot nabywający towar za pomocą sklepu internetowego

- Sklep internetowy – www.lajk.pl

- Towar – produkt wystawiony do sprzedaży w sklepie internetowym

- Regulamin - niniejszy regulamin

- Zamówienie – oferta kupna złożona przez Kupującego na stronie sklepu internetowego

- Umowa sprzedaży - oznacza umowę zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym w momencie złożenia zamówienia

 

 1. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY :

  1.    Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zamówienia naliczany jest w Koszyku podczas podsumowania zakupów Przez Klienta.

  2.    Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  a)   pobranie - przy odbiorze przesyłki, Klient dokonuje zapłaty gotówką ceny wraz z kosztem przesyłki w chwili jej odbioru;

  b)   przedpłata przelewem tradycyjnym na konto bankowe - po wybraniu tej opcji Klient korzysta z danych do przelewu umieszczonych w zakładce „dostawa i płatność i/lub na stronie „O mnie”. Na wpłatę Klient ma 7dni – liczone od dnia złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu towar ponownie wraca do sprzedaży a nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

  c) przedpłata za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy42 – Klient dokonuje płatności w systemie płatności Przelewy24.

  3.  Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić poprzez wybór właściwej opcji w podsumowaniu zamówienia.
 2. WARUNKI DOSTAWY

  1.    Zamówienia wysyłamy w ciągu 24-72 godzin, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem Świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas do nadania zamówienia liczony jest od momentu otrzymania zapłaty za pośrednictwem Przelewy24, odnotowania wpłaty na koncie bankowym lub wyboru płatności u kuriera przy odbiorze paczki.

  2. Przesyłkę nadajemy za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta podczas podsumowania zamówienia. Klient może wybrać dostawę Pocztą Polską lub firmą kurierską INPOST

  3.    Zamówienia realizujemy i nadajemy tylko na adres, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu dostawy wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do wysłania zamówienia, tj. danych odbiorcy, adresu dostawy, numeru telefonu komórkowego polskiego operatora oraz adresu e-mail do kontaktu.

   

  5. Do każdego zamówienia dołączany jest Paragon lub faktura VAT na życzenie klienta. Wybór faktury VAT Klient zobowiązany jest zaznaczyć w podsumowaniu zamówienia.

   

  6. Każdy produkt jest starannie zapakowany oraz zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

  7. W przypadku nieodebrania paczki kupującemu nie są zwracane koszty dostawy a płatność jest pomniejszana o koszt zwrotu nieodebranej paczki.

  8.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt Kurierowi w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi zachowuje firma kurierska doręczająca przesyłkę. Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.

  O zaistniałych niezgodnościach bądź szkodach Klient zobowiązany jest powiadomić sklep internetowy pisząc na adres e-mail: sklep@lajk.pl


  IV. OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ:
  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@lajk.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

   

  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię i nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  V. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU:
  1. Zgodnie z Regulaminem Sklepu i art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedającego.

  3. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

  4. Sprzedający zwróci kwotę za towar w ciągu 14dni od otrzymania przesyłki zwrotnej plus koszt płatności za dostawę w wysokości opłaty najniższej dostępnej formy dostawy.

  W przypadku zwrotu wybranych przedmiotów z całości zamówionego towaru Kupującemu nie przysługuje zwrot najniższego kosztu dostawy obowiązującego w sklepie.

  5. Kupujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia odsyłanego towaru tak by dotarł on do Sprzedającego w stanie nienaruszonym. Do przesyłki należy dołączyć papierową wersję Odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość.

  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia cech użyteczności i funkcjonowania Towaru oraz niewłaściwego zabezpieczenia do transportu zwrotnego.

  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku gdy Towar jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu względu na ochronę i higienę zdrowia nie spełnia już swojej funkcji.
  8. O fakcie odstąpienia od umowy należy poinformować sprzedającego na e-mail: sklep@lajk.pl.

  9. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Przesyłkę należy nadać na adres:
  Aligro Marcin Podkówka
  Chłopiny 36
  66-433 Lubiszyn

  10. WYMIANA:
  W sklepie www.lajk.pl wymiana towaru polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


  Dane sprzedawcy:
  Aligro Marcin Podkówka
  Chłopiny 36
  66-433 Lubiszyn
  NIP: 8842602471  Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ……….....................................................................................……………………………………………………....

  ..................................................................................................................................................
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru przesyłki: ……………………………………………….… .

  Dane konta bankowego do zwrotu pieniędzy:

  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Numer konta bankowego……………………………………………………............................

   

  Podpis zwracającego towar


   

  VI. DANE OSOBOWE:

  1.Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient akceptuje niniejszy Regulamin. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia. Brak wyrażenia zgody uniemożliwia realizację zamówienia.

  2. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.lajk.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest firma Aligro Marcin Podkówka z siedziba w Chłopiny 36 66-433 Lubiszyn.

   

  VII. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach portalu www.lajk.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Sprzedawca informuje Kupującego będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.